WWW.Sandepark.nl
Het Sandepark


Ruimte en rust

Halverwege de jaren zestig werd op voormalig weidegrond , Sandepolder, een bungalowpark van 185 huisjes gesticht voor rust en ruimte zoekers. De naam Sandepark is dus afgeleidt van de polder waarop het park gebouwd is. Er kwam een dorp in een dorp.
Het park is in drie fases gebouwd. Eerst de houten huisjes. Daarna het middenstuk en daarna de andere stenen huisjes.

Sandepark vroeger
Sandepark toen (Klik op de foto voor groot formaat)

Inmiddels zijn er nog maar een paar huisjes in originele staat. Veel huisjes zijn aangepast aan de moderne tijd. Uitbouw naar achteren, naar de zijkant maar ook naar voren. Sommige huisjes zijn zelfs geheel gesloopt en vervangen. Wel is de basisvorm van de begintijd het A-model in bijna alle huisjes terug te vinden.
De oorspronkelijk opzet van ruimte en rust is nog steeds terug te vinden in het park. Elk huisje is vrijstaand en de grote midden paden geven ook een ruimtelijk te effect. Niet alle grond van het park is dan ook vol gebouwd. Er is ruimte voor bebossingen, een voetbalveld, een vijver, een speeltuin en een groot grasveld. Bij de start van het park waren er zelfs ook twee tennisbanen en een basketbalveld. Helaas was het niet haalbaar dit in stand te houden. In het voorjaar van 2004 is de speeltuin gerenoveerd en verplaatst. Het park heeft weer een speeltuin en speelvijver waar de nieuwe generatie kinderen van harte kan spelen. U vindt het Sandepark in het Noord-Hollandse dorp Groote Keeten.

Luchtfoto Sandepark
Sandepark heden (Klik op de foto voor groot formaat)

Groote Keeten

Groote Keeten heeft zijn naam te danken aan de pioniers die zich vestigden in de pas drooggelegde polder Het Koegras, ontstaan of liever gezegd gemaakt van de kwelderachtige gronden tussen polder De Zijpe , de Noordzee - met de daar sedert 1610 aangelegde Zanddijk - Huisduinen en de Zuiderzee. De polder dankt zijn ontstaan aan de aanleg (1817) van het Noord-Hollands kanaal, waardoor de uiterst kostbare bedijking langs de Zuiderzee kon worden gerealiseerd.
Aan het meest zuidelijke stuk van bovengenoemde Zanddijk, op de plek van het toenmalige Dubbbelduijn, hadden pionierende boeren twee grote schuren gebouwd voor het onderbrengen van hun schapen bij slecht tij. In de volksmond werden dat al gauw "de groote keeten" en ook toen er op die plek primitieve bewoning ontstond, bleef de naam Groote Keeten gehandhaafd.
Al kort na het ontstaan telde Groote Keeten zo'n tachtig woninkjes. Er woonden meest helmplanters en landarbeiders, met grote gezinnen. Rond 1910 kon van een goede economische gemeenschap worden gesproken, want het gehucht telde dertien winkels, waaronder twee kruideniers, drie timmerzaken, twee smederijen , een slagerij en zelfs een fietshandel. In de twintiger jaren bouwde men plannen voor een eigen VVV kantoor en een school, maar beide kwamen er niet. De kinderen moesten naar de basisschool in Callantsoog. Er liep toen zelfs een heus spoorlijntje van 't Zand naar de standopgang bij Groote Keeten.. Maar dat was niet voor het vervoer van badgasten maar voor het transport van materiaal voor het maken van de strekdammen in de zee.
De economische bloei was maar van korte duur. Al voor de tweede wereldoorlog sloot de plaatselijke melkfabriek `De Ondermening` zijn deuren. Winkels verdwenen, maar geleidelijk aan ontdekten toeristen deze omgeving en ontstonden er verblijfsaccommodaties, in navolging van wat er zich in Callantsoog ontwikkelde. Thans is de recreatie de voornaamste bron van inkomsten. Daarnaast gedijt de bollenteelt goed.
Sandepark, dat is 4 seizoenen per jaar genieten voor jong en oud!